Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2018

muliebrisus
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
muliebrisus
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
muliebrisus
6040 c190
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIriss Iriss
muliebrisus
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
muliebrisus
4614 55ff
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
muliebrisus
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viasilence89 silence89
5618 45a5
Reposted fromamatore amatore viasilence89 silence89

May 02 2018

muliebrisus
2921 9c0e
Reposted fromkarahippie karahippie viaIriss Iriss
1452 a3cc 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaIriss Iriss
muliebrisus
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viaIriss Iriss
muliebrisus
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaIriss Iriss
muliebrisus
muliebrisus
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaIriss Iriss
muliebrisus
0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos viaIriss Iriss
muliebrisus
1043 dc7b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaIriss Iriss
muliebrisus

Wieje wiatr

Pachnie wiosną i wiem

— Myslovitz
Reposted fromwelovekate welovekate viaIriss Iriss
muliebrisus
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaIriss Iriss
muliebrisus
4425 cf39 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
muliebrisus
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaIriss Iriss
muliebrisus
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl