Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

muliebrisus
Norway
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialove-winter love-winter
2225 07a6 500

wetraveled:

winter

muliebrisus
muliebrisus

March 17 2017

muliebrisus
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viaretro-girl retro-girl
muliebrisus
6753 dc62
Reposted fromretro-girl retro-girl
muliebrisus
I want to do with you what spring does with the cherry trees.
— Pablo Neruda
Reposted fromspring-flow spring-flow viaretro-girl retro-girl

July 07 2015

muliebrisus
Prośba

Ty mnie, miła, czym prędzej zawieź
gdzieś nad morze albo i na wieś,
żeby przestwór był albo pszczoły,
żebym serce miał znów czerwone,
a nie czarne i zatrwożone.

Ty mnie, miła, ucisz jak rannego,
powróć sen zmęczonym powiekom.
Ja ci za to kiedyś instrumenty
wszystkie zbiorę najsłodsze, najtkliwsze.
Ja ci za to dam firmamenty
i obłoki najurodziwsze,
strumień kręty i motyla na dnie,
żeby włosom twoim było ładnie.

Konstanty Ildefons Gałczyński
1945

July 06 2015

muliebrisus
„Bardzo dużo przeklinam. Kiedyś tak nie było, ale w pewnym momencie wszystkie inne słowa przestały mieć właściwą moc. Mam nałogowe podejście do języka; zarzucanie lekkich słówek zupełnie mnie już nie kręci. Muszę spawać mocne, twarde wyrazy. Słowa są zbyt giętkie, by im pozwolić na tremę. A najbardziej giętkie są przekleństwa. One nas kiedyś zegną do reszty.”
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
Reposted frompuella13 puella13 viakyte kyte
muliebrisus
Milczeć nie wolno. Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— Marek Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakyte kyte
muliebrisus
3149 6202
Reposted fromAgnik Agnik viakyte kyte
muliebrisus
7736 c68c
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakyte kyte
muliebrisus
4114 6deb
Reposted fromcavovo cavovo viakyte kyte
muliebrisus
8148 3dcc
Reposted frombillboard billboard viakyte kyte
muliebrisus
3228 c243
Reposted fromsfeter sfeter viakyte kyte
muliebrisus
Reposted frombluuu bluuu viakyte kyte
muliebrisus
7879 7487 500
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viakyte kyte
muliebrisus

- Mój drogi...
- Moja droga. I twoja droga. Tak się szelestnie przecięły. Śniły mi się twoje buty obok moich.

— Kuczok, Senność
Reposted fromkawainka kawainka viakyte kyte
muliebrisus
4183 4925
Reposted fromretaliate retaliate viakyte kyte
muliebrisus
5545 73d6 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakyte kyte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl