Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

muliebrisus
Memu ciału wystarczy
Trzydzieści sześć i sześć
Mojej duszy potrzeba znacznie więcej
— Michał Bajor
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaretro-girl retro-girl
muliebrisus
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaretro-girl retro-girl
muliebrisus
8472 ff73 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viaretro-girl retro-girl

October 22 2018

muliebrisus
6649 0dc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
muliebrisus
7993 3bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
muliebrisus
7994 d499 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
muliebrisus
7998 b322 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
muliebrisus
9774 60f5
Reposted fromretro-girl retro-girl
muliebrisus
3622 1762
Reposted fromretro-girl retro-girl
muliebrisus
3627 4aab 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
muliebrisus
Już mnie zniszczył. Nie zepsuł, lecz zniszczył. Coś zepsutego można naprawić. Zniszczonego nie.
— Jodi Ellen Malpas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
muliebrisus
6971 34ae 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
muliebrisus
6976 40e9
Reposted fromretro-girl retro-girl
muliebrisus
6982 cfc7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
muliebrisus
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
muliebrisus
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaretro-girl retro-girl
muliebrisus
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viaretro-girl retro-girl
muliebrisus
8442 3a60 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 05 2018

muliebrisus
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl